#13diesenvalencia22

Ací avall expliquem el funcionament de la iniciativa #13diesenvalencia22

Els alumnes que hi participen poden anar enviant les seues reflexions diàries a l’email del congrés (encatalavives@gmail.com).

Un treball de camp 

Aquesta experiència ha estat posada en pràctica amb alumnat de 2n de batxillerat.

Es planteja com a activitat complementària per connectar la realitat fora de l’aula amb els continguts bàsics de sociolingüística del curs. Es fa un èmfasi especial en la descripció de la manera com els parlants integrem models de comportament i en les actituds  en les diverses situacions de contacte lingüístic. L’experiència vol explroar també les situacions de bilingüisme simètric i sortir al carrer per comprovar, d’una banda, si existeix i, de l’altra, si realment és cert que la legislació en aquest camp té algun efecte en els comportaments socials. 

Punt de partida: una situació real

“Un dia em van telefonar d’una operadora. El telefonista em va parlar en castellà i jo li vaig respondre en valencià. Em va demanar que li parlara en castellà i li vaig dir que no, que era ell qui trucava. «A València hi ha bilingüisme», em va dir. «Sí, per a tothom», li vaig respondre”.

https://www.ara.cat/societat/quin-es-el-futur-del-catala-carme-junyent_0_2526347362.html (adaptat)

Fase 0 

Escalfem! 

a) Lectura i presentació en grup del material de suport 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/160/que-faig-si-suggeriments-per-afrontar-situacions-quotidianes-pel-que-fa-a-lus-del-catala

Fase 1 (13 dies)

Eixim al carrer!

b) L’estudiant usa el valencià/català com a llengua preferent al llarg de tot el dia en tots els àmbits. En aquest punt podem introduir matisos com l’ús en l’àmbit familiar, si ho considerem oportú.

c) Pren nota de les experiències i les cataloga des del punt de vista de la sociolingüística (reaccions de suport o de rebuig par part de l’entorn, observació d’actituds i prejudicis propis i d’altres, satisfaccions…)

d) Durant l’activitat descriu breument les situacions a Twitter amb les etiquetes: #13DiesEnCatala22 #13DiesEnValencia22  #ValenciàEnPositiu #nomdelcentre

e) La lectura de llibre Gaudir de la llengua de Karmelo Ayesta (Onada Edicions, 2015) durant aquests dies ajuda els estudiants a familiaritzar-se amb possibles situacions i dota l’estudiant d’un marc de reflexió per a l’informe posterior. 

Fase 2 (7 dies)

Reflexionem!

f) Els participants redacten un informe detallat de l’experiència amb valoració i conclusions. Pot combinar o optar entre el relat en primera persona o per l’anàlisi acadèmica a partir dels conceptes de sociolingüística treballats a l’aula.

Fase 3

g) L’alumnat pot exposar breument a l’aula les conclusions a què ha arribat amb el seu informe i la valoració de l’experiència.