Calendari

21 de febrer

• Obertura de matrícula (gratuïta) emplenant un qüestionari breu. 

 • Publicació a la pàgina web del congrés seminaris sobre la cultura catalana. 

 • Publicació dels models i les instruccions per a la participació en l’apartat lúdic i creatiu.

1 de març

• Inauguració de la sessió interactiva:

• Diàleg amb els ponents via webmail, Twitter, Facebook

 • Contribució dels congressistes a Catalan’s Got Talent publicada a la web (recitals, performance, cançons, raps, etc) 

8 de març 

 • Tancament de la sessió interactiva.

• Comiat emplenant un qüestionari breu

• Votació millors contribucions publicades

22 de març

• Tancament del congrés 

• Data limit per a l’entrega d’estudis als professors 

 • Preparació de certificats per als participants