Reply To: Mapa lingüístic català – James Hawkey

Home Forums Fòrums dels seminaris de llengua Mapa lingüístic català – James Hawkey Reply To: Mapa lingüístic català – James Hawkey

#135647
Dominic Keown
Keymaster

Moltes gràcies per la pregunta, Mario. Entenem que et refereixes al seminari del professor Davidson.

Com dèiem a un dels teus companys, els objectius principals de la política lingüística pel que fa a la preservació del Quebec són els següents:

• fer del francès la llengua normal i habitual
• generalitzar-ne l’ús
• fer del francès la llengua comuna pública
• viure en francès al Quebec.

Fixa-t’hi, doncs, que en definitiva, es tracta de poder viure plenament en francès. Això vol dir que, si no s’haguessin dut a terme accions per part de les adminstracions, la vida normal en la llengua francesa no hauria estat possible. Per això, es va optar per crear un sistemad’immersió lingüística a les escoles; assegurar el dret a treballar en francès i a ser atès en francès; es van crear institucions de promoció i difusió de la llengua per part de l’administració, etc.

Totes aquestes mesures van ajudar a enfortir la comunitat francòfona del Quebec, de manera que actualment es calcula que el 77 per cent de la població del Quebec són francòfons nadius, i el 95 per cent de la població parla francès com a primera o segona llengua.

Com bé saps, els mitjans de comunicació, les xarxes socials, etc. d’un món globalitzat tendeixen a donar més pes i difusió a l’anglès, de manera que, per exemple, cal dur a terme campanyes específiques per potenciar l’ús del francès en aquests àmbits: https://montrealgazette.com/news/quebec/oqlf-wants-young-people-to-use-french-on-social-media

Et deixem a continuació un article (que trobaràs a internet) en què es parla de manera una mica més acadèmica de les mesures concretes dutes a terme per preservar i promocionar el francès al Quebec:
“La política lingüística al Quebec (I)”, de Mònica Pereña, Gemma Mas i Fossas (Llengua i ús: Revista tècnica de política lingüística, ISSN 1134-7724, Nº. 20, 2001, págs. 17-22)

Gràcies pel teu interès i esperem que gaudeixis explorant aquesta qüestió!

Ares Llop